Welkom! Onze missie is om mensen van alle culturen te brengen tot een relatie met Jezus Christus.

In navolging op de maatregelen die de overheid heeft genomen om de Corona-crisis in te dammen, heeft het kerkbestuur besloten dat er tot nader order GEEN samenkomsten worden gehouden in onze kerk.

Klik hier voor de overdenkingen/preken tijdens de crisis:
Naar opname diensten tijdens Coronacrisis.

Psalm 121
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.