Welkom! Onze missie is om mensen van alle culturen te brengen tot een relatie met Jezus Christus.

Eindelijk zondag 5 juli zal de eerste samenkomst zijn sinds maanden, de regels van de overheid blijven echter van kracht. Als u zich ziek voelt, koorts, keelpijn en of benauwdheid, blijft u dan thuis.

Klik hier voor de overdenkingen/preken tijdens de crisis:
Naar opname diensten tijdens Coronacrisis.

Psalm 121
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.