Welkom! Onze missie is om mensen van alle culturen te brengen tot een relatie met Jezus Christus.

De samenkomsten zijn weer begonnen vanaf zondag 5 juli. De regels van de overheid blijven echter van kracht: 1 1/2m afstand, voelt u zich ziek, heeft u koorts, keelpijn en of heeft u last van benauwdheid, blijft u dan thuis.

Klik hier voor de overdenkingen/preken tijdens de crisis:
Naar opname diensten tijdens Coronacrisis.

Psalm 121
1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.